W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

zjazdkpgih2019@us.edu.pl

Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 11b; 40-007 Katowice

tel. 32 359 2017
32 359 1763